Δευτέρα 15 Μαϊου 2017, ώρα 7:45 π.μ.: Δειγματικά μαθήματα Α΄τάξης

Τη Δευτέρα 15 του Μάη  2017 και ώρα 7:45  τα δύο τμήματα της Α΄ τάξης οργανώνουν δειγματικά μαθήματα στο μάθημα των Ελληνικών, με καλεσμένους τους Γονείς των παιδιών της τάξης και όσους άλλους επιθυμούν, για να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να διαπιστώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας και την πρόοδο των παιδιών.