Πέμπτη 4 Μαίου 2017, ώρα 7:00μ.μ. : Συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης

Την Πέμπτη 4 Μαίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ. θα γίνει συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης για το πρόγραμμα, τη λειτουργία και ό,τι άλλο ενδιαφέρει τους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις τάξεις του Δημοτικού μας.