Τετάρτη 24 Μαϊου 2017, ώρα 8:00 – 9:00 π.μ.: Έκθεση Ρομποτικής, Μουσικών Οργάνων και άλλων Κατασευών των παιδιών

Την Τετάρτη 24 του Μάη 2017, μεταξύ των ωρών 8:00 – 9:00 π.μ., τα παιδιά του Σχολείου μας, στα πλαίσια του μαθήματος της Ρομποτικής, θα βρίσκονται στην τραπεζαρία και  θα παρουσιάσουν τις κατασκευές τους, τον τρόπο προγραμματισμού και λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα παιδιά της Ε΄ τάξης θα παρουσιάσουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα που δημιούργησαν και παιδιά της Γ΄ τάξης κατασκευές με θέμα το ηλιακό λεωφορείο.