14 Νοεμβρίου 2018 – Συνάντηση Εκπαιδευτικών με Γονείς / Κηδεμόνες Copy

Την Τετάρτη  14 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Εκπαιδευτικών – Γονέων / Κηδεμόνων με σκοπό την ενημέρωση  γύρω από την πρόοδο και την όλη συμπεριφορά των παιδιών. Στη συνάντηση αυτή θα δοθεί η ευκαιρία στους Γονείς / Κηδεμόνες να συναντηθούν, εκτός από τη δασκάλα / δάσκαλο της τάξης, με τις/τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο Σχολείο μας. Η συνάντηση θα διαρκέσει από τις 5:30 μ.μ. μέχρι 7:30 μ.μ.