Επιτροπή Γονέων

Η Επιτροπή Γονέων ιδρύθηκε, με εισήγηση του Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου Λεμεσού, ιδιοκτήτη και ιδρυτή του «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», με στόχο την αγαστή και αμφίδρομη επικοινωνία με τους γονείς, που εμπιστεύονται την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών τους στο  Ορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο Λεμεσού.

Η Επιτροπή Γονέων θεωρείται Βοηθητικό Σώμα με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση και αρτιότερη ευημερία του Σχολείου. Λειτουργεί μέσα στο πνεύμα της ανιδιοτελούς Διακονίας του Χριστού και στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης του εθελοντισμού.

Η Επιτροπή Γονέων απαρτίζεται μόνο από γονείς παιδιών που φοιτούν στο Σχολείο, την εκάστοτε σχολική χρονιά. Η εκλογή των μελών της Επιτροπής διεξάγεται στην Α΄ Γενική Συγκέντρωση Γονέων, που καλεί η Διεύθυνση του Σχολείου, σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου και την προηγούμενη Επιτροπή Γονέων.

Για τη Σχολική Χρονιά 2021 -2022 την Επιτροπή Γονέων απαρτίζουν:

1. Εύα Μαρία Λιασίδου Πρόεδρος
2. Μύρια Μαραγκού Αντιπρόεδρος
3 Ανδρονίκη Παπαγεωργίου Γραμματέας
4 Γιάννα Μιχαήλ Ταμίας
5 Μυριάνθη Πουπούτση Β. Ταμίας
6 Πωλίνα Νεοκλέους Οργανωτικός Γραμματ.
7 Ζωή  Φωτίου Β. Οργανωτικός
8 -12 Γρηγόρης Γρηγοριάδης , Γιάννης Θεοχάρους, Στάλω Βερεσιέ, Στέλιος Αντωνίου, Χαράλαμπος Γάτος, Μέλη