ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αγίου Φανουρίου 34,
Λαϊκή Λευκοθέα,
3118 - Λεμεσός

Τ.Θ. 53215, 3301, Λεμεσός
Κύπρος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
25770629 - 25771711 - 25770311
FAX
25770352
Email
info@kryfoscolio.ac.cy - kryfosho@cytanet.com.cy

find_us_on_facebook