Βράβευση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Υιοθετώντας ένα πλοίο”

Τελετή Βράβευσης για το πρόγραμμα «Υιοθετώντας ένα πλοίο»

Σε μια πανηγυρική εκδήλωση, στα Γραφεία της Ναυτιλιακής Εταιρεία COLUMBIA SHIP MANAGEMENT, πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων σε τάξεις και σχολεία που συμπλήρωσαν το Πρόγραμμα «Υιοθετώντας ένα πλοίο» (Adopt a ship).  Εκπρόσωποι της CYMEPA (Φίλοι της Θάλασσας), του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της φιλοξενούσας εταιρείας, ο ΠΛΕ Λεμεσού και η υπεύθυνη Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης τόνισαν τη σπουδαιότητα του Προγράμματος και την ανάγκη οι μαθητές μας να στραφούν και στη ναυτιλία, αφού η Κύπρος μας ως νησί με ένα από τους  μεγαλύτερους ναυτικούς στόλους έχει ανάγκη από ανθρώπους που να αγαπούν τη θάλασσα. Από το “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” βραβεύτυηκε η Δ΄τάξη, που συμπλήρωσε με επιτυχία το Πρόγραμμα.

adopt a ship