Εργασίες των Μαθητών

Από το παράθυρο αυτό θα παρουσιάζονται εργασίες παιδιών που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, εργασίες στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, παρουσιάσεις που ετοιμάζουν τα παιδιά, κατασκευές, πίνακες ζωγραφικής κ.ά.

Κατασκευή στα πλαίσια του Προγράμματος  “LITTER LESS”  και ‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», με μηνύματα για μείωση ή επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων. Η κατασκευή έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Σχεδιασμός και Τεχνολογία» από ομάδα παιδιών της Στ΄ τάξης.