Εργασίες των Μαθητών

Από το παράθυρο αυτό θα παρουσιάζονται εργασίες παιδιών που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, εργασίες στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, παρουσιάσεις που ετοιμάζουν τα παιδιά, κατασκευές , πίνακες ζωγραφικής κ.ά.

Κατασκευή στα πλαίσια του Προγράμματος  “LITTER LESS”  και ‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», με μηνύματα για μείωση ή επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων. Η κατασκευή έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Σχεδιασμός και Τεχνολογία» από ομάδα παιδιών της Στ΄ τάξης.