Κρυφό σχολειό Γενικά

Το «Κρυφό Σχολειό», Νηπιαγωγείο και Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο έχουν ως πρωτεύοντες στόχους την ελληνοκεντρική και ελληνορθόδοξη εκπαίδευση των παιδιών, με ιδιαίτερη προσήλωση στην Ορθόδοξη Αγωγή και στις παραδόσεις μας. Το Ολοήμερο Δημοτικό είναι ένα από τα τρία εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρουσιάζουν πλήρη συνάφεια με τα λοιπά δημόσια δημοτικά σχολεία του τόπου μας. Κατ’ επέκταση, από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα είναι αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως σχολείου του αυτού τύπου και ακολουθεί το επίσημο Αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου. Αποτελείται από  ολιγάριθμα τμήματα όλων των τάξεων και διαμέσου ενός πλούσιου εκπαιδευτικού προγράμματος στοχεύει στην απάλειψη της παραπαιδείας. Οι μαθητές διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα με σύγχρονες και μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, ενώ προνοείται άπλετος χρόνος για μελέτη και εκπόνηση των εργασιών που τους ανατίθενται, κάτω από την άγρυπνη επίβλεψη και αρωγή του υπεύθυνου δασκάλου της κάθε τάξης.  Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7:45 και αποπερατώνονται στις 4:00, εκτός Τετάρτης που τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 2:30 και ακολουθούν εργαστήρια μουσικής ή τέχνης και θεάτρου. Τα μαθήματα διακόπτονται το μεσημέρι για να γευματίσουν τα παιδιά στην τραπεζαρία του σχολείου μας. Ο εκκλησιασμός και η Θεία Κοινωνία των παιδιών που γίνονται μία με δύο φορές το μήνα, αποτελούν ιδιαίτερα γνωρίσματα του σχολείου, με θετικό και αδιαμφισβήτητο αντίκτυπο στη διαμόρφωση του ήθους και των αρχών των παιδιών, από την πολύ νεαρή τους ηλικία.  Οι μαθητές μας αποφοιτούν αποκομίζοντας ως κληροδότημα αξίες, ιδανικά και γνώσεις, εφόδια απαραίτητα για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους, και γι’ αυτό άλλωστε διαπρέπουν και μας κάνουν περήφανους, τόσο για την επίδοση όσο και για το ήθος τους.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Δημοτικό Σχολείο το «Κρυφό Σχολειό»  λειτούργησε για πρώτη φορά το 1999 ως προέκταση του ήδη υπάρχοντος Νηπιαγωγείου. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο Λεμεσού». Ενεργεί σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός και διοικείται από διοικητικό και εκπαιδευτικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από καταξιωμένους εκπαιδευτικούς και μη, που  προσφέρουν έμπρακτα και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους εδώ και χρόνια. Είναι εξαρχής αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως σχολείο του αυτού τύπου και είναι πλήρως συνυφασμένο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Από το 1999 το δημοτικό σχολείο μας με την πολύχρονη πείρα του και το έμπειρο προσωπικό του, εμμένει στο στόχο του που είναι η παροχή μιας ελληνοκεντρικής και ορθόδοξης εκπαίδευσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η συνεχής και ακατάπαυστη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας αποτελούν επιτακτική και αδήριτη ανάγκη για το σχολείο μας. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την επίδοση και την πρόοδο των παιδιών τους στις δύο Συναντήσεις Γονέων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς και στις προκαθορισμένες για κάθε τάξη ώρες επισκέψεων γονέων. Επιπλέον, τα Ατομικά Ενημερωτικά Δελτία που δίνονται επί τακτικής βάσεως και αναφέρονται στη γενικότερη επίδοση και στάση των παιδιών σε όλα τα μαθήματα, εδραιώνουν ακόμη περισσότερο την όλη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για τους γονείς εδω.