Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Κρυφού Σχολειού

  • Ενισχυμένα Ελληνικά σε όλες τις τάξεις
  • Ενισχυμένα Μαθηματικά
  • Ενισχυμένα Αγγλικά
  • Ενισχυμένη Φυσική Αγωγή – Χορός
  • Διδασκαλία Γαλλικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Ώρα Θεατρικής Αγωγής, Αρχαίων Ελληνικών
  • Καθημερινή ώρα Μελέτης για ελαχιστοποίηση της κατ’οίκον εργασίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του σχολείου μας χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Την πρωινή, τη μεσημεριανή μελέτη και την απογευματινή περίοδο.

Κατά την πρωινή περίοδο οι μαθητές διδάσκονται κυρίως μαθήματα ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών καθώς και αγγλικά και άλλα κοινωνικά θέματα.

Η μεσημεριανή μελέτη διαρκεί 50 λεπτά και σε αυτό το χρόνο οι μαθητές διεκπεραιώνουν τις εργασίες για τα μαθήματα της επόμενης μέρας και λύνουν τυχόν απορίες στα μαθήματα της τρέχουσας ημέρας. Η μελέτη είναι σημαντική μιας και τα παιδιά απαλλάσσονται από το διάβασμα στο σπίτι με αποτέλεσμα να έχουν περισσότερο ελεύθερο και συνάμα ποιοτικό χρόνο με τους γονείς τους. Ταυτόχρονα η μελέτη περιορίζει τα οικονομικά έξοδα των γονιών μιας και τα παιδιά δεν χρειάζονται απογευματινά φροντιστήρια παρά μόνο τα ενδιαφέροντά τους.

Κατά τη διάρκεια της απογευματινής περιόδου τα παιδιά παρακολουθούν κυρίως μαθήματα τεχνικής φύσεως όπως τέχνη, φυσική αγωγή, μουσική, χορό και άλλα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Σύγκριση

21