Στόχοι στα Διάφορα Γνωστικά Αντικείμενα

1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

Το εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο δίνει τα απαραίτητα εχέγγυα στα παιδιά για να αποκτήσουν μια συγκροτημένη μαθησιακή ταυτότητα και να ολοκληρωθούν σαν εκκολαπτόμενοι πολίτες της σύγχρονης κοινωνίας.

Διαμέσου της περιδιάβασης στο διαδικτυακό μας χώρο, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται κατά την πρωινή και απογευματινή ζώνη καθώς και να πάρετε μια μικρή γεύση από την έντονη δράση των μαθητών στη σχολική μονάδα. Επίσης, παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τις εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των μαθητών ενώ παράλληλα θα βρείτε στοιχεία που σκιαγραφούν το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού, που στελεχώνει το “Κρυφό Σχολειό”.

Η οικογένεια του “Κρυφού Σχολειού” εργάζεται αγόγγυστα για τη θεμελίωση ενός σύγχρονου ανθρωποκεντρικού σχολείου που φέρει ως σημείο αναφοράς το παιδί. Με λάβαρο της την πολυδιάστατη ανάπτυξη φιλοδοξεί να κάνει ουσιαστικό μέτοχο, το ίδιο το παιδί, στην εκπαιδευτική πράξη. Τα παιδιά με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά ερεθίσματα προβληματίζονται, διατυπώνουν και τεκμηριώνουν τις κρίσεις τους, αυτενεργούν, μαθαίνουν να αποδέχονται τις αντίθετες απόψεις, τιθασεύουν τα εσωτερικά τους πάθη, ανακαλύπτουν και πολλές φορές κατασκευάζουν οι ίδιοι τη γνώση. Το άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι διαποτισμένο με τις πιο πάνω αρχές, οι οποίες συνιστούν τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας του σχολείου. Το “Κρυφό Σχολειό” μέσα σε ένα ζεστό, ανθρώπινο σχολικό περιβάλλον:

 • αναπτύσσει γνωσιολογικά, κοινωνικά, συναισθηματικά και επιστημονικά τα παιδιά,
 • οδηγεί τα παιδιά σε μια εσωτερική ενδοσκόπηση για ανίχνευση των αδυναμιών τους έτσι ώστε να ιάσει αποτελεσματικά τις μαθησιακές και συναισθηματικές πληγές τους,
 • βοηθάει τα παιδιά να αξιοποιήσουν και να ελίξουν τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους,
 • δημιουργεί μαθησιακές συνθήκες που προάγουν την υγιή αμφισβήτηση, το διάλογο, την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών,
 • ευαισθητοποιεί τα παιδιά σε θέματα που φέρουν κοινωνική υφή βοηθώντας τα παράλληλα να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και
 • προάγει τη δημιουργική σκέψη.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας στοχεύουν στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια της αναγνωστικής δεξιότητας, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στην εξοικείωση των παιδιών με όλα τα είδη γραπτού και προφορικού λόγου, στη λειτουργική προσέγγιση των γραμματικών φαινομένων και της ορθογραφίας καθώς και στη δημιουργική ανάλυση των κειμένων. Η ολόπλευρη προσέγγιση και διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας εγκολπώνεται σε πραγματικές επικοινωνιακές περιστάσεις, οι οποίες προάγουν τις σύγχρονες μεθόδους εκπαιδευτικής δράσης.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Σχολείο μας με μια ευχάριστη και πρωτότυπη μέθοδο βοηθά τα παιδιά να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στους, απέραντους, φωτεινούς δρόμους της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Μέσα από παιχνίδια και γιορτές… αλλά και μέσα από τη μυθολογία, συντροφιά με τους μεγάλους μας αρχαίους ποιητές και με τις παντοτινές τους προστάτιδες, τις Μούσες… Τα παιδιά εισάγονται από νωρίς στον πλούτο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Μαθαίνουν να διαβάζουν τους αγαπημένους τους μύθους για τους άθλους του Ηρακλή ή για τη Γιγαντομαχία στη γλώσσα που οι ίδιοι αυτοί μύθοι πρωτομίλησαν στις ψυχές των ανθρώπων.

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Πέρα από την προετοιμασία για μια ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο, τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν από νωρίς συστηματική και δομημένη σκέψη, να αντιληφθούν καλύτερα τη γλώσσα γενικά και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και στη Νεοελληνική γλώσσα αλλά και σε κάθε τομέα της ζωής τους. Παράλληλα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις άξιες του ελληνικού πολιτισμού, τον τρόπο σκέψης των αρχαίων Ελλήνων, την έννοια της Δημοκρατίας και του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη της κλασικής Αθήνας, χωρίς υπερβολές και ωραιοποιήσεις.

Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι για τα παιδιά ένα πολύτιμο δώρο που θα είναι μια κληρονομιά παιδείας για όλη τους τη ζωή !

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το μάθημα των Μαθηματικών είναι το δεύτερο κατ’ εξοχήν κύριο μάθημα που διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της φοίτησης των μαθητών στο Δημοτικό. Έχει ως πρωτεύοντες στόχους να αποκτήσουν οι μαθητές μαθηματική σκέψη και φυσική αίσθηση των αριθμών και να τους καταστήσει ικανούς να λύνουν προβλήματα λογικής σκέψης, εφαρμόζοντας μαθηματικές γνώσεις, μεθόδους και διαδικασίες. Δεν αρκείται στο να καταστήσει τους μαθητές απλούς εκτελεστές των βασικών πράξεων, αλλά επικεντρώνεται στην καλλιέργεια μεθοδικής και λογικής τεκμηρίωσης, αλλά και στη χρήση εναλλακτικών στρατηγικών κατά τη διαδικασία  επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο  βασικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας δεν είναι η απλή παράθεση και απομνημόνευση ιστορικών στοιχείων, αλλά η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και της ιστορικής σκέψης των μαθητών. Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση που ακολουθείται, δίδει την ευκαιρία στους μαθητές να ψάξουν σε αυθεντικές πηγές και στο Διαδίκτυο, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να εκπονήσουν εργασίες (projects) ανακαλύπτοντας τη γνώση, χωρίς να τους προσφέρεται αυτή έτοιμη. Επιπλέον, το μάθημα αντιμετωπίζεται διαθεματικά, καθώς οι γνώσεις που αποκτούνται στο μάθημα της Ιστορίας αξιοποιούνται και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βοηθώντας τους μαθητές να εμπεδώσουν τις ιστορικές γνώσεις. Μέσα από τους κυριότερους άξονες του μαθήματος, τη Μυθολογία, την Τοπική Ιστορία και την Ελληνική Ιστορία οι μαθητές επιτυγχάνουν να συσχετίσουν τα ιστορικά γεγονότα και να κατανοήσουν την ιστορική πραγματικότητα.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΩΓΗ

Το μάθημα της Ορθόδοξης Αγωγής επιδιώκει να γνωρίσουν οι μαθητές τις θεμελιακές αλήθειες του Χριστιανισμού μέσα από την Ορθόδοξη πίστη και ζωή και να βιώσουν τη σχέση αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και των ανθρώπων μεταξύ τους. Στόχοι της Ορθόδοξης Αγωγής είναι :

 • να κατανοήσουν την παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία των ανθρώπων,
 • να γνωρίσουν τη διδασκαλία και το έργο του Ιησού Χριστού,
 • να εκτιμήσουν την ευεργετική επίδραση της Εκκλησίας στην ανάπτυξη και εξέλιξη ανθρώπινου πολιτισμού,
 • να βιώσουν τη Χριστιανική ζωή ως αγάπη προς κάθε άνθρωπο και άλλες χριστιανικές αρετές,
 • να γνωρίσουν τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και να συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτή,
 • να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν την πολυδιάστατη παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κυπριακή ιστορία(θεματοφύλακας των αιώνιων ηθικών αξιών και προασπιστής των δικαίων του λαού μας)
 • να σέβονται τις θρησκευτικές αντιλήψεις των συνανθρώπων τους.

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)

Το μάθημα «Γνωρίζω τον κόσμο μου» εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας, κατέχοντας ταυτόχρονα το όνομα «Γεωγραφία». Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης, σε θέματα που περιλαμβάνουν στοιχεία από το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.  Όλες οι δραστηριότητες αποσκοπούν στο να αποκτήσει ο μαθητής θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον, ώστε ως ενήλικας να συμβάλει στην αειφορία του. Μέσα από τη φύση του μαθήματος, ο μαθητής γίνεται μικρός ερευνητής και εφοδιάζεται με μια σφαιρική αντίληψη για τη ζωή γύρω του.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν το ερευνητικό πνεύμα και την επιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση προβλημάτων, να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τον εαυτό τους καθώς επίσης και τον κόσμο που τους περιβάλλει. Επίσης τα παιδιά να αναπτύξουν στάσεις για ορθή εκτίμηση του περιβάλλοντος τους και να πάρουν ενεργό ρόλο σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωσή του. Οι βασικοί διδακτικοί στόχοι στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές μας είναι η γνωριμία με την επιστημονική μεθοδολογία, η εξοικείωση με επιστημονικούς όρους, η απόκτηση κατάλληλου λεξιλογίου καθώς και η κατανόηση των βασικών αρχών της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέσα από το μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιδιώκεται η καλλιέργεια των αξιών της αειφορίας και η ανάπτυξη θετικών στάσεων όσο αφορά την ενασχόληση με περιβαλλοντικά θέματα. Η εξέταση και ανάλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων τοπικού, περιφερειακού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος καθοδηγεί τους μαθητές στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής κριτικής σκέψης. Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά σε δράσεις που προωθούν την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και αυτή η προσπάθεια κορυφώνεται με τη συμμετοχή του σχολείου μας στο Διεθνές Δίκτυο Σχολείων “Οικολογικά Σχολεία”, μέσα από το  οποίο ολόκληρη η σχολική μονάδα εμπλέκεται ενεργά σε δραστηριότητες και λαμβάνει αποφάσεις, σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή  για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διάφορα προϊόντα, συστήματα και περιβάλλοντα, για να ικανοποιήσουν διάφορες ανάγκες και να επιλύσουν διάφορα προβλήματα του ανθρώπινου περιβάλλοντος (κοινωνικό, φυσικό, τεχνητό και δομημένο). Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία παρέχει ακόμα στους μαθητές δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη δημιουργική δράση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα.

«Πες μου και θα το θυμάμαι για μερικές ώρες

Δείξε μου και θα το θυμάμαι για μερικές μέρες

Άφησε με να το κάνω και θα το θυμάμαι για πάντα»

ΑΓΩΓΗ ΖΩΗΣ

Το μάθημα της Αγωγής Ζωής έχει ενσωματωθεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και έχει ως στόχο την προαγωγή υγείας των μαθητών όσον αφορά το σώμα τους (διατροφή και γυμναστική), την ψυχική τους υγεία και την ασφάλεια τους στη διακίνηση τους στο δρόμο. Επίσης έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά θέματα. Το μάθημα της Αγωγής Ζωής δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν και να βρίσκουν λύσεις σε καθημερινές καταστάσεις εντός και εκτός σχολείου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Πέραν του καθορισμένου προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τα παιδιά διδάσκονται το μάθημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ως γνωστικό αντικείμενο, από την πρώτη τάξη του δημοτικού μέχρι και την έκτη τάξη, με στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης διαφόρων λογισμικών, ώστε να καταστούν τεχνολογικά εγγράμματα.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό μας διδάσκεται από καθηγητή Φυσικής Αγωγής που γνωρίζει τις ανάγκες άσκησης των μικρών μαθητών. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση, στην ισορροπία και στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών. Αργότερα, τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν κανόνες ομαδικών αθλημάτων, όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και να αγωνίζονται στα σχολικά πρωταθλήματα. Παράλληλα, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής εμπνέει στα παιδιά την αγάπη προς τον κλασσικό αθλητισμό, τόσο με κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό όσο και με διάφορες εκδηλώσεις (επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ομιλίες αθλητών στο σχολείο μας). Με ασκήσεις, με παιχνίδι, αλλά και με χρήση στοιχείων από το μάθημα της Αγωγής Υγείας, τα παιδιά μαθαίνουν να προσέχουν τον εαυτό τους και αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες από την ομαδική δουλειά.

ΧΟΡΟΣ

Οι μαθητές του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου  «Το Κρυφό Σχολειό» διδάσκονται το μάθημα του χορού από την Α’ τάξη μέχρι και τη Στ’. Στα πλαίσια της θεματικής μας ενότητας Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, έχουμε ως διδακτικούς μας στόχους τους εξής:
1. Μύηση στην ελληνική-κυπριακή χορευτική παράδοση. 2.Επαφή με την ελληνική-κυπριακή αισθητική. 3.Εξοικείωση με κινητικά εκφραστικά μέσα τα οποία συνιστούν δημιούργημα της ελληνικής-κυπριακής παραδοσιακής κοινωνίας. 4.Καλλιέργεια της δυναμικής της ομάδας και της επικοινωνίας. 5.Ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και των εκφραστικών και δημιουργικών ικανοτή­των των παιδιών.6.Ανάπτυξη των μουσικοκινητικών ικανοτήτων.

Με αυτούς τους στόχους η διδασκαλία του παραδοσιακού χορού προωθεί τη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. Λόγω του ιδιαίτερου ρόλου της ομάδας στον παραδοσιακό χορό, εξέχουσα βαρύτητα κατέχει η ανάπτυξη του συναισθημα­τικού τομέα. Το παιδί βιώνει ρόλους της ομάδας, παρατηρεί, αποδέχεται, συνεργάζεται, στηρί­ζει τους συγχορευτές του. Συνειδητοποιεί ότι η ομάδα αποτελεί το πλαίσιο δράσης του και ότι το κάθε άτομο είναι σημαντικό και απαραίτητο για την ομάδα. Αυτό το πλαίσιο επέτρεψε στον παραδοσιακό χορό να δημιουργηθεί, να εξελιχθεί και μέσα σε ένα παρόμοιο πλαίσιο μπορεί να μεταδοθεί.

Ορισμένοι παραδοσιακοί χοροί που διδάσκονται οι μαθητές του σχολείου μας είναι : Καλαματιανός, Συρτός, Σούστα, Χασάπικο, Ζειμπέκικο, Μακεδονικός Αντικριστός, Τρυπάτι, Πέρα στους πέρα κάμπους

ΤΕΧΝΗ

Το μάθημα της τέχνης στο ιδιωτικό ολοήμερο δημοτικό σχολείο το Κρυφό Σχολειό γίνεται σε όλες τις τάξεις από την  πρώτη μέχρι την έκτη τάξη , μια φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια ογδόντα λεπτών .Η  Τέχνη στο σχολείο μας, είναι ένα πρόγραμμα ιστορίας της τέχνης και αισθητικής αγωγής. Πρωταρχικός  στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την δημιουργικότητα των παιδιών και την κριτική τους σκέψη. Επιπρόσθετα  μέσα από το μάθημα της τέχνης ,τα παιδιά, μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά των αυθεντικών έργων τέχνης. Οι μαθητές , αποκτούν μιαν ολιστική διάσταση και αντίληψη του μαθήματος και με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν την νοητική και συναισθηματική τους εγρήγορση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κάθε μαθητής να εκφράζει τις εμπειρίες του, τα συναισθήματα του και τις σκέψεις του μέσα από τον προφορικό λόγο. Το μάθημα της Τέχνης στο Κρυφό Σχολειό επιτυγχάνει την μύηση του νέου ανθρώπου στη δημιουργική διαδικασία μέσα από την πράξη. Επίσης τα παιδιά μαθαίνουν , να συλλαμβάνουν τον κόσμο που τα περιβάλλει πολυδιάστατα , μέσα από τη μορφή, το σχήμα το χώρο και την κίνηση. Κάθε παιδί που συμμετέχει στο μάθημα της Τέχνης στο «Κρυφό Σχολειό» αισθάνεται τον ενθουσιασμό της ελεύθερης έκφρασης και κινητοποιεί την γονιμοποίηση της φαντασίας ,της γνώσης ,του ψυχισμού και της δεξιότητας. Ταυτόχρονα , η διδασκαλία της Τέχνης στο σχολείο μας, αναπτύσσει την κοινωνικότητα και ξεπερνά τον ατομικισμό ,αφού αποκλείει το στοιχείο της απόρριψης  και παροτρύνει την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των παιδιών.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη Μουσική που σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές να εισδύσουν προοδευτικά στον κόσμο των ήχων, να καλλιεργήσει το μουσικό αισθητήριό τους με την κατανόηση και χρήση ηχητικών συνόλων, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την  ανάπτυξη των εσωτερικών τους δυνάμεων και των φυσικών μουσικών ικανοτήτων τους, ώστε να απολαμβάνουν και δημιουργούν μουσική και να συμβάλλουν στη δική τους μουσική ανάπτυξη και εκείνη του κοινωνικού συνόλου.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ένα από τα δυνατότερα σημεία του Κρυφού Σχολειού είναι η έμφαση που δίνεται στις ξένες γλώσσες. Ακολουθείται μια προσεγμένη μέθοδος βασισμένη στα πρότυπα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, μέσα από την προσέγγιση των τεσσάρων ικανοτήτων (Προφορική και Ακουστική κατανόηση, κατανόηση γραπτού λόγου και γραπτή έκφραση).

Με την χρήση της νέας τεχνολογίας και σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια για επικοινωνία σε κάθε μαθητή.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Από την Α’ δημοτικού ξεκινά η εντατική προσαρμογή των μαθητών στο μάθημα των Αγγλικών, μέσα από μια συλλογή διαδραστικών προγραμμάτων που στόχο έχουν την απόκτηση και ενδυνάμωσης της γλώσσας. Από τη σχολική χρονιά 2016 -17, τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού θα ξεκινούν με 3 διασκεδαστικές διδακτικές περιόδους την εβδομάδα και οι μαθητές της Β΄ τάξης με 4 περιόδους για την προετοιμασία και απόκτηση του διπλώματος JUNIOR (Anglia Examinations). Οι τάξεις αυτές θα συνεχίσουν για την απόκτηση των διπλωμάτων: STARTERS (University of Cambridge) στην Γ’ τάξη, MOVERS (University of Cambridge) στην Δ’ τάξη, FLYERS (University of Cambridge) στην Ε’ τάξη και ΚΕΤ (University of Cambridge) στην Στ΄τάξη.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Η διδασκαλία των γαλλικών στο σχολείο μας βασίζεται κυρίως σε επικοινωνιακούς σκοπούς Από την Δ’ τάξη τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τη γαλλική γλώσσα και πολιτισμό. Σ΄αυτό το στάδιο η περίοδος διδασκαλίας ανέρχεται σε δυο διδακτικές  περιόδους την βδομάδα.  Στις τάξεις Ε΄και Στ΄τάξεις τα παιδιά συνεχίζουν με τρείς διδακτικές περιόδους την βδομάδα. Και στις δύο τάξεις οι μαθητές μπορούν να παρακαθίσουν σε ενδοσχολικές εξετάσεις στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς.

Επίσης, οι μαθητές της Στ’ τάξης έχουν το δικαίωμα να παρακαθίσουν στις επίσημες εξετάσεις DELF το  πρώτο από τα τέσσερα επίπεδα DELF prim A1. Με την απόκτηση και των τεσσάρων διπλωμάτων οι μαθητές έχουν δικαίωμα εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Γαλλίας που είναι δωρεάν για όλους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων τα παιδιά βρίσκονται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι σε εγρήγορση και δεν τα αφήνουν ούτε στιγμή μόνα τους στις τάξεις, στους διαδρόμους, στην αυλή αλλά και στο χώρο του γηπέδου. Μέλη του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου του σχολείου εκτελούν χρέη παιδονόμων, ενισχύοντας έτσι το επίμονο έργο των δασκάλων. Τα μεγαλύτερα παιδιά του σχολείου απασχολούνται σε διαφορετικό χώρο κατά την ώρα της πρωινής και μεσημεριανής ανάπαυλας από τα μαθήματα. Κανένα εξωσχολικό πρόσωπο δεν μπορεί να πλησιάσει και να πάρει οποιονδήποτε μαθητή χωρίς άδεια, γιατί υπάρχει αυστηρή επιτήρηση και έλεγχος διδασκαλίας.