Σπουδαιότητα της Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Η Προδημοτική Εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για τη μόρφωση και την Αγωγή των παιδιών, θέτει τα θεμέλια για μια σταθερή πορεία στην εκπαίδευσή τους.  Δίκαια θεωρείται ως πάρα πολύ σημαντική στη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα. Συνεισφέρει στην εξελικτική ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους τομείς, γνωστική ανάπτυξη, συναισθηματική, κοινωνική, ηθικοθρησκευτική, ψυχοκινητική και αισθητική, στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, ορθών στάσεων, αρχών και αξιών. Επιπλέον, μέσα από τα ποικιλόμορφα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

  • προώθηση δημιουργικής έκφρασης και σκέψης,
  • προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό σχολείο και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους για σχολική επιτυχία,
  • ανάπτυξη γνωρισμάτων της προσωπικότητας, όπως πρωτοβουλία, επιμονή, αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία.

Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 59.824 και ημερομηνίας 14.4.2004 εισήχθηκε, από τον Σεπτέμβρη του 2004, η υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση έναν χρόνο πριν την εισδοχή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο.  Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τον τύπο του νηπιαγωγείου στο οποίο θα ήθελαν να φοιτήσουν τα παιδιά τους, δημόσιο ή ιδιωτικό, φτάνει το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο που θα επιλέξουν να είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Βασικές παιδαγωγικές αρχές

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη σχολική περίοδος αποτελεί μοναδική και ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του παιδιού,  στηριζόμαστε στις πιο κάτω παιδαγωγικές αρχές, που αποτελούν και μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος της Προσχολικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (2011),  για να πλαισιώσουμε τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος αυτής της περιόδου.

1. Η προσχολική εκπαίδευση έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τα μετέπειτα χρόνια. Δομείται κοινωνικο –πολιτιστικά από και για τα παιδιά μέσα από ενεργή διαπραγμάτευση κοινωνικών σχέσεων εντός πλαισίων όπως του χρόνου, του τόπο , της κουλτούρας, του φύλου, της τάξης και άλλων.

2. Tο κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και ρυθμούς. Έχει τη δική του φωνή και θα πρέπει να συμμετέχει σε ένα δημοκρατικό διάλογο για τις αποφάσεις που το αφορούν .

3. Tα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι και τη συζήτηση και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία δόμησης των εμπειριών και της ζωής τους.

4. H μάθηση θα πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, και να είναι ολική και διαπλεκόμενη .

5. H διαδικασία μάθησης θα πρέπει να ξεκινά από τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά μέσα από μια αντίληψη ότι το κάθε παιδί είναι ικανό και έχει το εν – δυνάμει για να αναπτυχθεί και να μάθει .

6. Oι σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών αποτελούν ορόσημο της ανάπτυξης των παιδιών και σε αυτό το πλαίσιο η στενή σχέση οικογένειας και σχολείου είναι ζωτικής σημασίας και οι γονείς θεωρούνται συνεργάτες του σχολείου.

Το παιδί του σήμερα - Ο ενήλικας του αύριο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο παιχνίδι αφού αυτό αποτελεί για το παιδί φυσικό τρόπο μάθησης και το κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του. Σκοπός του συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος είναι να ενισχύσει την εικόνα ενός ικανού,  δυναμικού, αποφασιστικού και αισιόδοξου παιδιού, ενός παιδιού που έχει την ικανότητα να αναπτύσσει σχέσεις, που θέλει να το σέβονται και να σέβεται,  που είναι περίεργο και ανοιχτό προς πολλές εμπειρίες, που είναι δημιουργικό και αντιμετωπίζει τα προβλήματα ως πρόκληση.