Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα πρέπει να ενισχύει τους τρόπους οργάνωσης της μάθησης και τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος γενικότερα, η οποία στηρίζεται στην έμφαση της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού.  Ως εκ τούτου περιλαμβάνει,  σε γενικές γραμμές, τις ακόλουθες περιόδους:

  • Παιχνίδι
  • Δομημένη Δραστηριότητα με όλα τα παιδιά
  • Πρόγευμα
  • Υπαίθριο Παιχνίδι
  • Δομημένη δραστηριότητα αφήγησης με όλα τα παιδιά
  • Δομημένη δημιουργική ή κινητική δραστηριότητα με όλα τα παιδιά
  • Φρούτο
  • Παιχνίδι

Πατήστε εδώ για να δείτε ένα δείγμα του ωρολόγιου προγράμματος.