Ύλη και Ενότητες

Η ύλη του Νηπιαγωγείου

 • Το φυσικό περιβάλλον Ζωντανά, άψυχα, φαινόμενα και διαδικασίες
 • Το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (μνημεία, θεσμοί, εκκλησία, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, άτομα, ομάδες)
 • Την προσωπική και οικογενειακή ζωή των παιδιών
 • Την καθημερινή ζωή του σχολείου
 • Τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών

Ενδεικτικές ενότητες

Ενδεικτικές ενότητες με τις οποίες εργάζονται τα παιδιά του Νηπιαγωγείου του «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» είναι οι πιο κάτω:

 1. Το Σχολείο μας – προσαρμογή
 2. Κανόνες Σχολείου – κανόνες τάξης
 3. Καθαριότητα-υγεία-υγιεινή Διατροφή-Γάλα και προϊόντα γάλακτος
 4. Το σώμα μου
 5. Τρύγος-αμπέλι
 6. Η ελιά
 7. Φθινόπωρο – 1η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου
 8. Χριστούγεννα
 9. Χειμώνας
 10. Γιορτή των Γραμμάτων-Πατέρες της εκκλησίας
 11. Νερό
 12. Αμυγδαλιά
 13. Δέντρο-Δάσος
 14. Oικογένεια
 15. Φυλές-Κόσμος-Διαπολιτισμικότητα-Διαφορετικότητα
 16. Ζώα αγροκτήματος
 17. 25η Μαρτίου-1η Απριλίου
 18. Πάσχα
 19. Ανοιξη/1Μαΐου
 20. Γιορτή μητέρας-πατέρα
 21. Μέσα μεταφοράς – Μέσα επικοινωνίας -Επαγγέλματα παλαιά και σύγχρονα
 22. Καλοκαίρι

Ενδιάμεσα των ενοτήτων

Στα ενδιάμεσα των ενοτήτων τα παιδιά ασχολούνται επίσης με:

 • Οικολογικά περιβαλλοντικά θέματα (ανακύκλωση, ρύπανση νερού, θερμοκήπιο, ζώα πού κινδυνεύουν
 •  Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Μαγνητισμός
 • Μουσική Αγωγή
 • Μουσειακή αγωγή
 • Πιστεύω καί ζω Ορθόδοξα