Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Π.Κ.Λ.

Το Ορθόδοξο Π.Κ.Λ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση των μελών. Πέρα από την εκπροσώπηση του Κέντρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων  των Γενικών Συνελεύσεων , να επιθεωρεί την λειτουργία του Κέντρου και να δίνει οδηγίες για εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχωρίζει την εργασία σε τοπικούς Τομείς και εξειδικευμένες Επιτροπές, υποτομείς ή υπεπιτροπές για την υποβολή εκθέσεων, εισηγήσεων και πρακτικών μέτρων. Έτσι γίνεται καταμερισμός της εργασίας ανάλογα με τα χαρίσματα, τις ειδικότητες και τα ενδιαφέροντα των αδελφών, με απώτερο σκοπό της όλης προσπάθειας  να αγκαλιαστούν ευεργετικά –σωστικά όλες οι εκφάνσεις της ζωής.

Μερικοί τομείς και επιτροπές που λειτουργούν είναι:

 • Φιλανθρωπίας, Κοινωνικής Πρόνοιας και ευποιίας
 • Δημοσίων σχέσεων
 • Χριστιανικής Αγωγής Νεολαίας
 • Εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και υποτροφιών
 • Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης
 • Βιβλιοπωλείου
 • Κατασκηνώσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου συγκροτούν οι πιο κάτω:

 • Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος – Ιδρυτής, Πνευματικός Καθοδηγητής
 • Νεόφυτος Κάνιας – Πρόεδρος
 • Ελένη Κασσιανού – Αντιπρόεδρος
 • Παναγιώτα Σκόφιλτ – Γενική Γραμματέας
 • Ανδρέας Θεοφάνους – Ταμίας
 • Αναστασία Μακρή – Βοηθός Γραμματέας
 • Δημήτρης Ιωσηφίδης – Μέλος
 • Γεώργιος Γεωργίου – Μέλος