Ορθόδοξη Νεολαία Αγίου Φανουρίου

neolaia OrthodoxouΑποτελεί έναν από τους βασικούς και καίρια νευραλγικούς τομείς του Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου Λεμεσού, το οποίο δρα και κινείται στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Κύριος σκοπός της Ορθόδοξης Νεολαίας Αγίου Φανουρίου παραμένει το να ετοιμαστούν υγιείς προϋποθέσεις συνεργασίας, βεβαίωσης και Ζωής: «Ίνα Ζωήν έχωσιν οι άνθρωποι και περισσόν έχουσι» (Ιωάν.κ’, 10).

Άλλοι βασικοί σκοποί και στόχοι της Ορθόδοξης Νεολαίας Αγίου Φανουρίου είναι:

 • Να γνωρίσουν οι Νέοι την Πίστη μας βιωματικά, δυναμικά και ορθόδοξα.
 • Να έρθουν σε διάλογο συνάντησης, συνέπειας και ευθύνης με τον κάθε Νέο, μαζί με τον κόσμο τους.
 • Να αγκαλιάσουν ευεργετικά, σωστικά και ελπιδοφόρα όλες τις εκφάνσεις της ζωής, ‘όλες τις ανατάσεις και ανησυχίες του σύγχρονου νέου. Μιας εν Χριστό διαπροσωπικής κοινωνίας και συνεργασίας με κάθε νέο.
 • Να βοηθήσουν τον κάθε Νέο στο να εκφράσει, ενεργοποιήσει και δραστηριοποιήσει όλα τα υπολανθάνοντα χαρίσματά του για το κοινό καλό.
 • Να εργαστούν φιλότιμα στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος και προϋποθέσεων.
 • Να προβάλουν τη δημιουργική απασχόληση και υγιή ψυχ-αγωγία κάθε Νέου.

 

Οι πιο πάνω στόχοι της Ορθόδοξης Νεολαίας Αγίου Φανουρίου, επιτυγχάνονται και υλοποιούνται με διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, όπως :

 • Συμμετοχή στη λειτουργικομυστηριακή ζωή της εκκλησίας μας,
 • Ομιλίες Ορθόδοξης Πνευματικότητας, Κατηχητικές συνάξεις, Κατασκηνώσεις και άλλα.
 • Ορθόδοξα Πνευματικά Συνέδρια και Συμπόσια, επιστημονικές Διαλέξεις, απολογητικές, αντιαιρετικές και άλλες.
 • Εκδρομές σε ιερά προσκυνήματα και μοναστήρια εντός και εκτός Κύπρου.
 • Προώθηση πολιτιστικών και λαογραφικών εκδηλώσεων.
 • Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, ενημερωτικών φυλλαδίων και προώθησή τους ανάμεσα στους συνανθρώπους μας.
 • Οργάνωση συστήματος εθελοντικής εργασίας.
 • Εξασφάλιση κατάλληλου εξοπλισμού για επιμόρφωση και ψυχαγωγία.