Συμβουλευτική Εκπαιδευτική Επιτροπή

 • Πνευματική Ταυτότητα:  Η Εκπαιδευτική Επιτροπή συγκροτούμενη από Εκπαιδευτικούς, Νομικούς, Οικονομολόγους, κ.ά. αποτελεί ένα καθαρά Συμβουλευτικό Σώμα. Το Σώμα αυτό αφού μελετήσει τα διάφορα θέματα που τίθενται ενώπιον του, υποβάλλει εισηγητικές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου προς περαιτέρω επεξεργασία και πραγμάτωση.
 • Υποχρεώσεις: Βασική υποχρέωση και ευθύνη της Επιτροπής είναι η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Σχολείου και η παρακολούθηση της πνευματικής του πορείας καθώς και η συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διεύθυνση του Σχολείου και την Επιτροπή Γονέων
 • Μέλη Εκπαιδευτικής Επιτροπής 2015 -2016 Τη Συμβουλευτική Εκπαιδευτική Επιτροπή συγκροτούν οι πιο κάτω:
  • Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος – Πρόεδρος
  • Ελένη Κυρατζή – Γραμματέας
  • Δημήτρης Ιωσηφίδης – εκπαιδευτικός
  • Νεόφυτος Κάνιας – νομικός
  • Γεωργία Κράνου – εκπαιδευτικός
  • Κώστας Σήσαμος – εκπαιδευτικός
  • Παναγιώτα Κυπριανού – εκπαιδευτικός
  • Παναγιώτα Σκόφιλτ – Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου ΟΠΚΛ
 • Στις συνεδρίες παρίστανται οι διευθυντές του σχολείου