Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αίνει, η ψυχή μου, τον Κύριον·[…]ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω.

Ψαλμός ρμε΄

 

Το Ορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο Λεμεσού από το 2015 λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία Σχολή Βυζαντινής Μουσικήςμε σκοπό την ανάδειξη και συνέχεια της εκκλησιαστικής μουσικής μας παράδοσης, η οποία είναι μοναδική, έτσι ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να μπορούν να συνεισφέρουν στη λειτουργική ζωή της εκκλησίας, υμνολογώντας τον Τριαδικό Θεό.

Στους μαθητές δίνονται διπλώματα παρακολούθησης από το Ορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο Λεμεσού για κάθε έτος σπουδής.

Παράλληλα, οι μαθητές της σχολής συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες ακολουθίες που τελούνται στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου καιαποκτούν έμπρακτα ψαλτική εμπειρία γεγονός που ενισχύει την σφαιρική αφομοίωση του αντικειμένου.

.

PENTAX DIGITAL CAMERA

PENTAX DIGITAL CAMERA