Έναρξη και λήξη εργασιών

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το Νηπιαγωγείο μας εργάζεται όλο το χρόνο. Παραμένει κλειστό τις δημόσιες αργίες, τα Χριστούγεννα τις 24, 25, 26, 31 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου, και το Πάσχα από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Τρίτη της διακαινησίμου. Το καλοκαίρι μετά την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου μέχρι το τέλος του.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ: Η σχολική χρονιά ξεκινά για τους εκπαιδευτικούς την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και για τα παιδιά στις 9 Σεπτεμβρίου. Αν η 9η Σεπτεμβρίου είναι μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο ή Κυριακή) η σχολική χρονιά για τα παιδιά ξεκινά την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τις 9 Σεπτεμβρίου.

ΛΗΞΗ: Τα μαθήματα τελειώνουν την πρώτη Τετάρτη μετά τις 20 Ιουνίου.