Εγγραφές

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αιτήσεις για εγγραφή στο «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» γίνονται δεκτές ολόχρονα. Για συμπλήρωση της εγγραφής πρέπει να προσκομίζονται πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησης, βάπτισης, δελτίο υγείας και ενδεικτικό ή πιστοποιητικό φοίτησης προηγούμενου σχολείου, σε περίπτωση που το παιδί φοιτούσε σε άλλο σχολείο.

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα έντυπα « ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΝΗΠΙΩΝ, ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ, ΒΡΕΦΩΝ» και «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ» μπορείτε να τα εκτυπώσετε από εδώ, επιλέγοντας και πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο.